Fakturace

Vážení obchodní partneři,

pro urychlení a zlepšení práce s doklady jsme se také my rozhodli využívat efektivního a ekologického způsobu předávaní daňových dokladů, který se jmenuje elektronická fakturace.

 

Tento způsob práce s doklady se opírá o platné zákony České republiky (zejména zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zák. č. 440/2004 Sb. o elektronickém podpisu, v platném znění) a umožňuje zasílat daňové doklady elektronickou poštou (E-mailem).

 

Společnost ZTC electronic Praha, s.r.o. zasílá faktury ? daňové doklady v elektronické podobě, ve formátu *.pdf a jsou opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném systémovém certifikátu od certifikační autority.

 

Takto vystavené, podepsané a odeslané daňové doklady splňují požadavky o vystavování daňových dokladů v elektronické podobě (§ 26, odst. 2) i zachování věrohodnosti a původu elektronicky vystaveného daňového dokladu (§ 34, odst. 4, písm. a) zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a znemožňuje tak jakoukoli neautorizovanou úpravu dokladu po jejím vystavení.

 

Pokud se rozhodnete využít výhod elektronické fakturace, je nezbytné nejprve zaslat Váš souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické podobě (§ 26, odst. 3), vzhledem tomu, že jste osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.Ve svém písemném vyjádření uveďte laskavě i E-mailovou adresu a náhradní E-mailovou adresu, na kterou si přejete daňové doklady v elektronické podobě zasílat.

 

Po přechodu na zasílání daňových dokladů v elektronické podobě již Vám dále nebude společnost ZTC electronic Praha, s.r.o. daňové doklady v papírové formě zasílat.

 

Formulář Vašeho souhlasu s použitím daňového dokladu v elektronické podobě (§ 26, odst. 3) naleznete pod tímto textem.

 

Předem děkujeme za spolupráci a v případě jakýchkoli dalších nejasností, nebo dotazů neváhejte prosím kontaktovat naši kancelář. DĚKUJEME.

 

Pro případné zrušení Vašeho souhlasu s použitím daňového dokladu v elektronické podobě použijte prosím E-mail: ztc@ztc.cz


Ke stažení