FAQ

Co znamená 19" standard?

19" modulární systém pochází z American Standard ASS C 83,9 (nyní ANSI/EIA RS 310-D), který původně obsahoval pouze rozměry 19" předních panelů, jejich výšky a připojovací míry pro montáž do skříní.

Po převedení standardu do DIN (1964) a IEC norem (1969) se do uvedeného standardu promítly průběžné změny, které vznikly z potřeb při vývoji elektronických zařízení.

Později se též začlenily specifikace pro formáty tištěných spojů ( v DIN 41494 part2 (1972) a rozměry kazet a subracků (v DIN 41494 part5 (1980) a IEC 60297-3 s nepřímými konektory.

Dále 19" standard obsahuje rozměry 19" skříní (DIN 41494 part7 podle IEC 60297-2 (1982/83) a montážní rozměry pro komponenty, montované na přední panely (DIN 41494 part8 (1984).

19" systémové rozměry a definice

Největší šířka vany včetně montážních úhelníků je 482,6mm, což po převodu na palcové jednotky znamená (19"), z toho je odvozený termín 19" systém.

Šířka

Využitelný montážní prostor vany (subracku) je rozdělený na modulární horizontální jednotky HP, v německém jazyce se používá označení TE - Teilungseinheit. Vyjádřené v metrických jednotkách 426,72mm.

HP = TE = 5,08mm (2/10")

t.j. pro 19" subrack využitelná šířka 426,72mm / 5,08mm = 84 TE

Výška
Pro definici výšky 19" van se používá jednotka U nebo HE - Höheneinheit
U = HE = 44,45mm

Hloubka
Celková hloubka vany není normou explicitně definována. Jednotlivé rozměry závisí na hloubce desek plošných spojů (DPS), kabeláže, vstupních / výstupních modulů apod.

Jeden slot (místo pro DPS, kazety, zdroje apod.) má šířku násobků horizontálních jednotek HP (TE) a může se lišit od případu k případu. Výška je pak dána násobky výškových jednotek U (HE). Nejčastěji se používají 3U (pro DPS výšky 100mm) a 6U (pro DPS výšky 233,35mm).Potřebujete zákaznickou modifikaci předních panelů a krabiček?

Kontaktujte prosím naše techniky, na základě Vaší výkresové dokumentace Vám bude sdělena cena frézování předních panelů a plastových i hliníkových krabiček.


Nejste si jistí, jestli Vámi vybrané položky jsou správné, patří k sobě a žádná nechybí?

Kontaktujte prosím naše techniky, kteří Vaši sestavu technicky ověří.


Co to je EMC/EMV ... elektromagnetická kompatibilita?

EMC ... ElectroMagnetic Compatibility

EMV ... ElektroMagnetische Verträglichkeit

 

Elektromagnetická kompatibilita je schopnost zařízení spolehlivě pracovat v elektromagnetickém prostředí a zároveň neovlivňovat svým proměnným elektromagnetickým zářením jiná elektrotechnická a  elektronická zařízení v tomto prostředí umístěná.

 

Obor Elektromagnetické kompatibility vznikal v USA v  šedesátých letech minulého století, kdy byl nejdříve předmětem zájmu odborníků vojenského či kosmického průmyslu.

S postupným rozvojem elektroniky a se zvyšujícím se počtem stále složitějších elektrotechnických zařízení obor EMC pronikal i do oblastí telekomunikací, zdravotnictví, energetiky, dopravy a pod.  

 

Nejen z hlediska spolehlivosti, ale také z hlediska prodejností nejrůznějších elektrotechnických či elektronických zařízení na vyspělých světových trzích je v současnosti EMC věnována stále větší pozornost.

Systémy a zařízení směřující na tyto trhy musí splňovat příslušné EMC ? standardy, vztahující se k odolnosti proti působení elektromagnetického pole a vysílání vlastního elektromagnetického záření.

Snahou konstruktérů a vývojových pracovníků proto je udržet dopad elektromagnetického vyzařování na přijatelné úrovni. Protože dodatečné úpravy stávajících zařízení jsou většinou velmi obtížně technicky i časově realizovatelné,  musíme opatření směrem k EMC přijímat již na samotném počátku vzniku elektrotechnických a elektronických zařízení.Co znamená IEC standard?

IEC standard….. globalizace vývoje, výroby a prodeje elektrotechnických zařízení si vyžádala jednotný mezinárodní standard. S ohledem na nové požadavky takového trhu byla Mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC vytvořena postupně od počátku minulého století celá soustava IEC standardů:

-standardy rozměrové

-standardy vzájemné návaznosti

-standardy seismické odolnosti

-standardy elektromagnetické kompatibility

-standardy tepelné odolnostiCo je to Elektromagnetické stínění (electromagnetic screen/elektromagnetische Schirmung)?

elektromagnetické stínění je stínění zhotovené z vodivé látky, určené k zeslabení pronikání proměnného elektromagnetického pole do určité oblasti a naopakCo znamená ETS standard?

ETS standard…. byl založen Evropským telekomunikačním normalizačním institutem ETSI pro telekomunikační instalace v Evropě.

Standardy ETS úzce souvisejí se standardy IEC a jsou zaměřeny na požadavky telekomunikačních technologií.Co znamená označení RAL

RAL je standardizovanou paletou přesných barevných odstínů.

 Co je IP krytí?

IP Krytí je určité konstrukční opatření, které je uplatněno u elektrických zařízení.

Zajišťují ochranu před vnějšími vlivy, možnému vniknutím cizích předmětů a především slouží k ochraně před nebezpečným dotykem živých částí.

 


Ochrana krytí je definována normou EN 60529, která pomocí IP kódu specifikuje stupně ochrany krytí.

 

Kód  (Ingress Protection)   IP68 :

Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles  se udává
1. číslicí  ( 6 )

Stupeň ochrany proti vniknutí vody se udává 
2. číslicí  ( 8 )


Stupeň ochrany proti vniknutí pevného cizího tělesa:
 

První číslice

Krátký popis

Definice

Obrázek
0

Bez ochrany

Svisle padající kapky vody nesmí vykazovat žádné škodlivé ú

asdf
1

Chráněno proti pevným

cizím tělesům s průměrem 50mm a větším

Chráněno proti přístupu k nebezpečným částem hřbetem ruky.

Ochrana proti vniknutí pevných cizích těles s průměrem větším než 50mm.

2

Chráněno proti pevným

cizím tělesům s průměrem 12,5mm a větším

Chráněno proti přístupu k nebezpečným částem prstem.

Ochrana proti vniknutí pevných cizích těles s průměrem větším než 12,5mm.

3

Chráněno proti pevným

cizím tělesům s průměrem 2,5mm a větším

Chráněno proti přístupu k nebezpečným částem nástrojem.

Ochrana proti vniknutí pevných cizích těles s průměrem větším než 2,5mm.

4

Chráněno proti pevným

cizím tělesům s průměrem 1,0mm a větším

Chráněno proti přístupu k nebezpečným částem drátem.

Ochrana proti vniknutí pevných cizích

5

Chráněno proti prachu

Chráněno proti přístupu k nebezpečným částem drátem. Vzniknutí prachu není zcela zabráněno, ale prach nesmí vniknout v takovém množství, aby byla ovlivněna správná funkce přístroje nebo snížena bezpečnost.

6

Prachotěsné

Chráněno proti přístupu k nebezpečným částem drátem.

Žádné vniknutí prachu


Stupeň ochrany proti vniknutí vody:

Druhá číslice

Krátký popis

Definice

Obrázek
0

Nechráněno

Svisle padající kapky vody nesmí vykazovat žádné škodlivé účinky.

asdf
1

Chráněno proti kapající vodě

Svisle padající kapky vody nesmí vykazovat žádné škodlivé účinky.

2

Chráněno proti kapající vodě, je-li kryt nakloněn až o 15 stupňů

Svisle padající kapky vody nesmí vykazovat žádné škodlivé účinky, když se kryt zařízení vychýlí o úhel až 15 stupňů na obě strany od svislice.

3

Chráněno proti sříkající vodě, je-li kryt nakloněn až o 60 stupňů

Vodní kapky dopadající pod úhlem až 60 stupňů na obě strany od svislice nesmí vykazovat žádné škodlivé účinky.

4

Chráněno proti stříkající vodě ze všech směrů

Voda, která stříká z jednoho směru proti krytu zařízení nesmí vykazovat žádné škodlivé účinky.

5

Chráněno proti tryskající vodě

Voda, která stříká s libovolného směru proti krytu zařízení, nesmí vykazovat žádné škodlivé účinky.

6

Chráněno proti silně tryskající vodě (vodnímu paprsku) ze všech stran

Voda, která stříká v silném proudu z libovolného směru proti krytu zařízení, nesmí vykazovat žádné škodlivé účinky.

7

Chráněno proti účinkům při dočasném ponoření do vody

Voda nesmí vzniknout do krytu zařízení v množství, které by způsobilo škodlivé účinky, když se zařízení za normovaných tlakových a časových podmínek dočasně ponoří do vody.

8

Chráněno proti účinkům při trvalém ponoření do vody

Voda nesmí vniknout do krytu zařízení v množství, které by způsobilo škodlivé účinky, když je zařízení za normovaných tlakových a časových podmínek trvale ponořeno do vody.